Sirpa Virtanen

Chef för enheten Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer och FoU. Socionom och fil.kand. i socialt arbete.

Mobil: 070 - 320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Carolina Klockmo

Fil dr i hälsovetenskap. Carolina arbetar vid FoU Västernorrland och är verksam inom områdena arbetsliv & försörjning, beroende/missbruk, psykisk hälsa samt LSS- området. Läs mer

Mobil: 070-383 09 89
E-post: carolina.klockmo@kfvn.se

Viktoria Skoog

Viktoria är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnavård med inriktning på forskning och utvecklingsarbete gällande hur vården kan förbättras för barn som är placerade i familjehem eller på institution. Hon arbetar även med hur socialtjänsten kan öka delaktigheten för barn och deras föräldrar. 

Mobil: 070-523 60 58
E-post: viktoria.skoog@kfvn.se

Sheila Zimic

Fil. dr data och systemvetenskap (informatik). Arbetar med metodutveckling och förvaltning av uppföljningssystem.

Mobil: 070- 348 26 26
E-post: sheila.zimic@kfvn.se

Jessica Eriksson

Samordnare för VFU-centrum.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se

Malin Bolin

Forskare Organisering & arbetsmiljö. 
Arbetar nära verksamheter med frågor om arbetsmiljö och hur arbetsmiljö kan främjas med organisatoriska åtgärder.

Mobil: 070-303 27 32 
E-post: malin.bolin@kfvn.se