Välkommen till FoU Västernorrland

FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst. Kommunförbundet är huvudman och länets samtliga kommuners socialtjänster finansierar verksamheten.

Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten, genom nätverksträffar med olika personalgrupper, via FoU-cirklar och genom att följa nationella prioriteringar. Vi skall tillgängliggöra vetenskap och FoU resultat för socialtjänstens personal. Detta kan ske i seminarieform eller via föreläsningar och via information på webbplatsen.

Praktikrelaterad forskning

FoU Västernorrland är en forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar för en kunskapsbaserad socialtjänst.

Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten.

Vår forskningsfilosofi innebär att bedriva en praktikrelaterad forskning för att tillsammans med personalen skapa:

  • ett kritiskt tänkande
  • en forskande nyfikenhet

Rent konkret innebär det att vi vill ge personalen en aktiv roll i den egna kunskapsutvecklingen. Personalen ställer frågorna, gör datainsamlingen och skriver rapporten, men det är en process som hela tiden sker i samarbete med FoU-enhetens handledare/forskare.

Enhetens forskningsfilosofi och mål innebär att de som arbetar vid FoU-enheten -forskare och handledare - behöver vara flexibla och anta olika roller, till exempel:

  • ta egna initiativ och driva egna forskningsuppgifter
  • arbeta med uppdragsforskning
  • medverka i deltagarorienterad forskning
  • handleda och stödja utvecklingsprojekt Mer information om vår forskningsfilosofi finns i verksamhetsplanen. Den kan laddas hem här.