Utvärdering av handledning inom Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under höstterminen 2013 genomför vi en utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) verksamheten i Västernorrland och Jämtland. Syftet med utvärderingen är att få en bild av sjuksköterskors erfarenheter av att handleda studenter.

Resultatet från utvärderingen kommer att användas som underlag för förslag till åtgärder i avsikt att utveckla VFU och/eller samarbetet mellan Mittuniversitet och Landstingen/Kommunerna.

Kontaktperson:

Madeleine Blusi
Mobil: 070-355 18 48
E-post 

Parter

Utvärderingen görs i samverkan mellan Mittuniversitet, Landstingen, Kommunerna i Västernorrland och Jämtland.