Utbildning om uppföljningssystem

Här håller vi på med att utveckla utbildningsmaterial som ska bli användbart för den som använder Netigate i uppföljningar i verksamheten. Början på handboken och instruktionerna är klara nu.
Varsågod!

Utbildningsmaterial

Handboken
Instruktioner till övningar

VoiceThread-presentationer

Introduktion till Netigates sammanställningar

Generella skalor

ORS med beskrivning
CORS med beskrivning
GAS-Goal Attainment Scale

Speciella skalor

Empowerment (Preliminär!!!)