Uppföljning av HVB-placeringar

Ett stort antal HVB- hem anlitas av länets kommuner, men en och samma kommun gör bara ett fåtal placeringar vid varje hem. För att få ihop ett antal uppföljningar eller recensioner av placeringarna, samordnar vi dem från alla kommunerna. Vi använder nu ett nytt enkätsystem, som gör det möjligt för er som sitter med dessa ärenden att när som helst se en översikt över de placeringar som gjorts hittills. Det är alltså ”tryck-på-knappen-statistik” över de omdömen som gjorts, inklusive kommentarer, över de senaste årens placeringar. Tanken är dels att ni snabbt och enkelt ska kunna rapportera in era omdömen om en placering när den avslutats, dels att ni ska kunna kolla tidigare omdömen om ett HVB-hem när ni står i beråd att göra en placering.

Lösenord för registreringsformulär och instruktioner för tryck-på-knappen-statistik om placeringar

Exempel på sammanställningar

Samordnare för respektive utformare av HVB-uppföljningen

Birgitta Gardemyr
070- 207 51 26
birgitta.gardemyr@y.komforb.se

Rolf Dalin
070-674 00 94
rolf.dalin@y.komforb.se