Ungdomsrådgivningen


Ladda ner rapporten!

En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Denna rapport är en andra delstudie av samverkansprojekt Ungdomsrådgivningen (UR). UR är en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan tre förvaltningar i Sundsvalls kommun (Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration FAVI, Socialtjänsten samt Barn och Ungdomsförvaltningen), försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Hela utvärderingen beräknas vara klar under år 2013.
Kontaktpersoner:

Helenehill3

Helene Hillborg
helene.hillborg@y.komforb.se


David Rosenberg

David Rosenberg
david.rosenberg@y.komforb.se