SoFo-Mitt arkiv

Information

Följande rapporter är producerade inom ramen för SoFo-mitts verksamhet. Vissa av dem går fortfarande att beställa. Du beställer enklast genom att skicka e-post till antingen Eva Rönnbäck eller Gunhild Nyberg.

När ett barn dör - Arbetsutvecklingsrapport nr 4/01
Ingrid Hassel

Att planera en framtid utan gränser - Arbetsutvecklingsrapport nr 3/01
David Rosenberg

DUNK - en utvärdering av en metod att få stopp på ungdomars drogexperiment - Arbetsutvecklingsrapport nr 2/01
Inga-Karin Liljeson

Samrehab - en rapport om samhällsbaserad rehabilitering i Sundsvalls kommun - Arbetsutvecklingsrapport nr 1/01
Beatrice Einarsson

Det känns som att göra mål - Rapportserien 4/01
Carina Söderqvist & Lars-Göran Hellberg

Språkvandring - utveckling
Ulla Johansson Wallberg

Vem bryr sig?
Inger Paulsson

Från biståndsbeslut till faktisk hjälp
M. Lindelöf & E. Rönnbäck

Vad är Kärnan i Kärnhuset? En analys av en behandlingsmodell
C. Bark C & M. Hansson

Krisbehandling inom socialtjänsten? Förväntningar, förutsättningar och förslag
U. Conrah

Hur bemöter svenska kyrkan människor i kris? Intervjuer och diskussioner med företrädare för Svenska kyrkan
U. Conrah

Kristänkande genom tiderna. Kristeoriernas historiska utveckling samt behandlingsdiskurser om kriser i socialt arbete
U. Conrah

Målen helgar medlen? En studie av bidragstagande och dess orsaker i ett jämförande perspektiv. Gällivare och Kiruna 1998
H. Edholm