Socialtjänstbiblioteket


Socialtjänstbiblioteket är ett verktyg för informationssökning, framtaget för anställda inom socialtjänst och kommunal vård. Socialtjänstbiblioteket erbjuds landets alla kommuner genom nationellt avtal och ger tillgång till ett abonnemangspaket med tusentals elektroniska tidskrifter.

Direktlänkar till Socialtjänstbiblioteket