Allians, hopp och förändring

En redogörelse av en interaktiv uppföljningsprocess och beskrivning av ett familjebehandlingsarbete vid socialtjänsten i Sundsvall.
Författare: Eva Rönnbäck och Börje Klintbo
Rapportserie Rapport nr 2007:07

I denna rapport beskrivs ett familjebehandlingsarbete som familjeresursteamet (FRT) bedriver vid socialtjänsten i Sundsvall. Det primära syftet när socialtjänsten tog kontakt med FoU Västernorrland var att få hjälp att hitta redskap för att själva kunna följa sitt arbete. Det har handlat om att skapa en struktur för att dokumentera de egna insatserna och arbetet med familjerna. Hur detta arbete har gått till och genomförts redovisas utförligt i rapporten. Men personalen vid FRT var även intresserad av att få den egna organisationens såväl som de deltagande familjernas uppfattning om verksamheten vid FRT, framförallt med syfte att få kunskap om hur deras arbete ska kunna utvecklas ytterligare. Rapporten ger därför också en inblick i hur FRT:s arbete uppfattas av några medverkande familjer och socialarbetare inom socialtjänsten.

Eva Rönnbäck är fil dr och socionom och arbetar som forskare vid FoU Västernorrland. Eva har tidigare arbetat vid socialtjänsten i Sundsvall dels inom äldreomsorgen, dels med allmänna socialrättsliga frågor.

Börje Klintbo är socionom och ansvarig för individ- och familjeomsorgsfrågor vid FoU Västernorrland. Han har lång erfarenhet inom socialt arbete framförallt från socialtjänsten i Kramfors.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 60 kr exl. moms och porto