Utvärdering av Integrationsenhetens introduktionsprocess i Härnösands kommun

Författare: Anna Jakobsson Lund, Börje Klintbo och David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:08

Under 2005 till 2007 har ett projekt genomförts i Härnösands Kommun för att förbättra den introduktion flyktingar får till samhället. Denna rapport presenterar en utvärdering av projektet där författarna utgår från begreppet integration för att belysa arbetssättets för- och nackdelar. Rapporten bygger på intervjuer med deltagare, personal och kringaktörer i samhället, till exempel företagare.

Anna Jakobsson Lund är filosofie magister med Statsvetenskap som huvudämne och arbetar huvudsakligen med utvärdering och undervisning i vetenskaplig metodik. Anna har speciell orientering mot utvärdering inom FoU-enheten.

Börje Klintbo är socionom och ansvarig för individ- och familjeomsorgsfrågor vid FoU Västernorrland. Han har lång erfarenhet inom socialt arbete framförallt från socialtjänsten i Kramfors.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare vid FoU Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 50 kronor exkl moms och porto.