VFU-centrum

VFU-centrum, samordnar socionomstudenter från Mittuniversitetet och Umeå universitet som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i någon av länets sju kommuners socialtjänst. VFU-centrum har avtal på totalt 40 vfu-platser per termin. VFU-centrum ligger organisatoriskt på Kommunförbundet Västernorrlands FoU-enhet.

Läs mer om verksamheten i VFU-centrums broshyr.

Samordnare för VFU-centrum

Anders Fisk
Mobil: 070- 190 13 31
anders.fisk@kfvn.se