Utvärdering av Action - anhörigstöd i glesbygd

 Anhörigstöd i form av IT-baserade kommunikationstjänster kan bidra till att stärka välbefinnandet hos äldre anhörigvårdare som hjälper närstående med vård- och omsorgsbehov. Utvärderingen har fokuserat på nyttan med ACTION ur den anhöriges livskvalitéperspektiv och ur ett kommunalt kostnadsperspektiv. Rapporten vill bidra till diskussioner som rör utvecklingen av stöd och finansiering det arbete som utförs av anhörigvårdare.  

Författare: Ingela Bergström, Madeleine Blusi och Catharina Höijer

Studien är delvis finansierad av regeringsuppdraget Teknik för äldre. Rapporten är utgiven i Hjälpmedelsinstitutets rapportserie i januari 2010.

Ladda ner pdf eller beställ trycksak.

Kontakt

 Madeleine Blusi

Telefon: 0611-55 78 60
Mobil: 070-355 18 48
E-post: madeleine.blusi@y.komforb.se