Avslutade utvärderingar

CREA Kompetens

CREA Kompetens vänder sig till nyanlända och utrikesfödda som finns inom etableringen och som uppbär försörjningsstöd. Syftet med projektet CREA kompetens är att underlätta nyanländas möjligheter till att etablera sig i kommunen som självständiga individer med egen försörjning där de är aktiva deltagare i samhällslivet. Projektet har tre fokusområden; utveckla samarbete med näringslivet och Arbetsförmedlingen för att få större kunskap om vilken kompetens som efterfrågas i arbetslivet samt bygga relationer med andra arbetsgivare.

KRAMI

KRAMI är en verksamhet som sker i samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten i Sundsvalls kommun. Målgruppen är arbetslösa män med kriminell bakgrund. Många av dessa personer har också en missbruksproblematik. Syftet med verksamheten är att skapa förutsättningar för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden. KRAMIs modell innehåller en vägledningskurs, praktiksök, praktik/studier.