Inventering av personer med psykiska funktionshinder

Resultat från Örnsköldsviks kommun

Författare: David Rosenberg, Rolf Dalin och Eva Westin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:09

Enligt 5a § SoL ska kommunen göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden för människor med psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet. Hösten 2005 fick Opsam (operativ samverkan) uppdrag att arbeta fram ett förslag till handlingsprogram för att kunna samordna insatserna mellan huvudmännen för denna målgrupp. För att kunna arbeta fram ett förslag så beslutade Opsam att först inventera hur många som ingår i målgruppen. En inventering och ett kartläggningsprojekt genomfördes i Örnsköldsviks kommun under hösten 2006 och våren 2007 i samarbete med FoU Västernorrland

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU -Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Eva Westin, är socionom och arbetar som socialsekreterare vid vuxenstödsenheten, humanistiska förvaltningen vid Örnsköldsviks kommun. Hon har under flera år intresserat sig för att uppmärksamma och tydliggöra livsvillkoren för personer med psykiska funktionshinder som är aktuella vid förvaltningen.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 85 kronor exkl moms och porto.