Pågående utvärderingar

Arbetsmarknadstorget

Arbetsmarknadstorget vänder sig till unga vuxna med behov av stöd från flera aktörer. Verksamheten karaktäriseras av ett försök till ett organisatoriskt sammanhållet perspektiv, där handläggare och personal från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundsvalls kommun, (Socialtjänsten, enheten för ekonomiskt bistånd), arbetskonsulenter från Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi) samt kompetens från Region Västernorrlands psykiatri samlats under ett tak. Förhoppningen är att effektivt utnyttja samhällets resurser och hitta nya framgångsrika arbetssätt. Genom att flera aktörer samverkar i Arbetsmarknadstorget får organisationen karaktären av ”one stop shop”. De unga arbetssökande får en instans att besöka och hålla kontakten med, istället för att tvingas gå runt till flera olika aktörer.