Sheila och Madeleine promoverade vid Mittuniversitetets akademiska högtid 2015

Sheila Zimic och Madeleine Blusi

Fredagen den 9:e oktober hölls Mittuniversitetets akademiska högtid för 2015, denna gång i Sundsvall. En högtid då man under högtidliga former uppmärksammar uppnådda vetenskapliga framsteg och framgångar. Denna gång uppmärksammades, bland andra, Sheila Zimic och Madeleine Blusi som båda är anställda vid FoU Västernorrland.

Sheila Zimic har doktorerat inom data- och systemvetenskap. I sin avhandling ”Internetgenerationen bit för bit: Representationer av IT och ungdom i ett informationssamhälle” ifrågasätter hon idén om en internetgeneration och hur den positionerar både unga människor och IT på specifika sätt.

Madeleine Blusi har doktorerat i omvårdnad med avhandlingen ”E-health and Information and Communication Technology (ICT) as Support Systems for Older Family Caregivers in Rural Areas”. Resultatet av forskningen visar bland annat att anhörigstöd som ges via ICT i högre grad är anpassat till individens behov, är mer flexibelt och har högre tillgänglighet än traditionellt anhörigstöd.

Läs mer om högtiden