FoU Västernorrlands ledningsgrupp

FoU:s ledningsgrupp består av socialtjänstens förvaltningschefer i länet samt chefen för FoU.

Anna-Stina Fors Sjödin, Kramfors
Silvia Sandin Viberg, Sundsvall
Ingeborg Melin, Timrå
Pirjo Öster, Sollefteå
Katarina Persson, Ånge
Agneta Nordström, Härnösand
Katarina Jensstad, Örnsköldsvik

Sirpa Virtanen, Kommunförbundet

Ledningsgruppen har möten fyra gånger om året.
2015:
20150918
20151120