Att komma igång - En utvärdering av Basp

Författare: David Rosenberg
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:08

Örnsköldsviks kommun har under 2006 och 2007 utvecklat och drivit ett rehabiliteringsprojekt med så kallade ”Miltonpengar”. Inriktad mot unga vuxna med psykiska funktionshinder skulle ”Basp” (Bas arbete i samverkan) skapa en mellanform av sysselsättning som kunde fungera som ett första steg till en arbetslivsinriktad rehabilitering. Med personal från både psykiatri och socialtjänsten har projektet siktat på att erbjuda individen en rehabilitering förankrad i en helhetssyn och anpassat till deras unika behov. Projektet har visat sig att vara en framgångsrik metod för att nå dessa individer och hjälpa dem att utveckla och jobba med sina målsättningar. Rapporten har även försökt lyfta fram några intressanta och oförväntade processer som har ingått i projektets tillvägagångssätt.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU -Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Under Baspens projekttid har Iris Sundelin, kurator inom Psykiatrin, genomfört sin magisteruppsats på D-nivå inom ämnet arbetslivsinriktad rehabilitering, Karolinska Institutet, Stockholm. Magisteruppsatsens syfte var att beskriva deltagarnas upplevelser i rehabiliteringsprocessen. Då Iris skulle intervjua några individer, bedömde vi att det skulle vara för mycket att kommer med två undersökningar samtidigt. Vi vill därför hänvisa till hennes rapport för att få en fördjupad bild av deltagarnas erfarenheter med Baspen.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 60 kr exl. moms och porto.

Ladda ner Iris Sundelins magisteruppsats som pdf-dokument