Funktionsnedsättning

Målet i den svenska handikappolitiken är att skapa jämlika levnadsvillkor bland medborgarna oavsett funktionsnedsättningar eller inte. Detta innebär att alla samhällsmedborgare ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Kärnan i den svenska handikappolitiken handlar om att stärka varje persons självbestämmande, möjlighet att påverka, integritet, skapa jämlikhet och att möjliggöra deltagande i samhällslivet.

Aktuellt

FoU Västernorrland har under åren samordnat brukarundersökningar som genomförs inom LSS-området. Under 2014 genomfördes brukarundersökning inom daglig verksamhet.

Här nedan finner ni brukarundersökningar från 2015 inom;

personlig assistans
boendenKontaktperson


Carolina Klockmo

Mobil: 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se

Carolina arbetar vid FoU Västernorrland och är verksam inom områdena arbetsliv & försörjning, beroende/missbruk, psykisk hälsa samt LSS- området. Hon är utbildad inom ämnet Rehabiliteringsvetenskap där fokus ligger på hälsa och rehabilitering i arbetslivet. Hon har ett stort intresse för frågor rörande samhällsbaserat stöd och hur man kan skapa förutsättningar för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Carolina har även ett intresse för arbetsmiljöfrågor som exempelvis vad som främjar en god arbetsmiljö som bidrar till att personal trivs på sitt arbete och håller sig friska.