<< Tillbaka till listan

 

Rapporter om psykiatrisk rehabilitering

Hur kan man tillämpa de olika teorier och modeller som tillhör det snabbväxande kunskapsområdet, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning?

I samarbete med kommunerna i Västernorrland har vi genomfört fem olika projekt inom området socialpsykiatri. Genomgående i alla rapporterna är ett försök att fokusera på hur brukarna och personalen tillsammans upplever deras olika roller i en komplex samspel där rehabiliteringsmetoder kan ses som ett stöd till en återhämtningsprocess. Från olika synvinkel har vi haft möjligheten att fokusera på socialpsykiatris verksamheter inklusive ett gruppboende, boendestöd, en dagverksamhet, en rehabiliteringsverksamhet (Supported employment), och även arbetsgivarna i samhället som deltar i rehabiliteringsprocessen.

 • Att komma igång
  En utvärdering av Basp
  Författare: David Rosenberg
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:08
  60 kr exl. moms och porto.

 • Med på resan
  Metoder och tillfrisknandefaktorer i psykiatrisk rehabilitering.
  En studie om Samrehab
  Författare: David Rosenberg, Rolf Dalin, Maude Smedberg, Jan Andersson,
  Ann-Britt Forslöf, Britt Burgman, Helen Larsson, Eva Rönnqvist
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2005:6  

 • En kugge i maskineriet
  Arbetsgivares erfarenheter av psykiatrisk rehabilitering
  Författare: David Rosenberg, Ann Lundberg
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2005:05
  60 kr exl. moms och porto.

 • Och vad gör du då?
  Sysselsättning eller en roll i arbetslivet? En socialpsykiatrisk undersökning
  Författare: David Rosenberg, Ulla Andersson
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2005:1
  65 kr exl. moms och porto.

 • Att arbeta med händerna på ryggen
  En brukarundersökning inom kommunal socialpsykiatri
  Författare: David Rosenberg, Ulla Andersson
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2004:11
  55 kr exl. moms och porto.

 • Ett fint samspel
  Kvalitetsutveckling i en socialpsykiatrisk boendemiljö
  Författare: David Rosenberg
  Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2004:2
  30 kr exl. moms och porto.


Andra rapporter och länkar av intresse;