<< Tillbaka till listan

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?
En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006
Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck
Rapport nr: 2006:7

Undersökningens resultat kan sammanfattas med en fråga: Brukarna litar på Hemtjänsten, lever Hemtjänsten upp till detta förtroende?
Trots kännedom om de felaktigheter som Hemtjänsten gjorde sig skyldiga till sommaren 2006, har en mycket hög andel, cirka 90 % av dess brukare har förtroende för och litar på Hemtjänsten som helhet. Ser man på olika aspekter av förtroende ser vi att när det gäller personer och konkreta detaljer som larm, är förtroendet som högst, medan en cirka en fjärdedel av brukarna uttalar åtminstone en mild kritik när det gäller tillit till organisation, chefer och politiker.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Eva Rönnbäck är fil dr i socialt arbete och forskare i äldreomsorgsfrågor med särskilt intresse för behovsbedömning och biståndshandläggning. Eva disputerade 2004 i Umeå med avhandlingen Att fördela bistånd, Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen.

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 55 kr exl. moms och porto.