Inventering av personer med psykiska funktionshinder

Resultat för Ånge kommun

Författare: David Rosenberg, Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:13

Enligt 5a § SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållanden i kommunen för människor med psykiska och fysiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet. En inventering och kartläggningsprojektet infördes under 2007 i Ånge kommun i samarbete med FoU Västernorrland och Landstingets sjukvårdsdistrikt.

Syftet med kartläggningen har varit att öka möjligheten att kunna planera bra insatser till personer med psykiska funktionshinder. Avsikten är att beskriva de olika behov som finns hos de individer och grupper som psykiatrireformen riktade sig till, men även behov som andra med psykiska funktionshinder har idag. Resultaten bekräftade många behov som är väl dokumenterad, att personer med psykiska funktionshinder leva i samhället men har få möjligheter att aktivt delta i samhällslivet runt omkring dem. Resultaten pekade också på nya behov som har kommit fram och som kanske kan vara en ledtråd till nya möjligheter som kommun måste ta hänsyn till.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 85 kronor exkl moms och porto.