<< Tillbaka till listan

Förbättra krisstödet inom socialtjänsten
Ulf G Conrah
Rapport nr 2005:2

I denna forskningsrapport konstaterar Conrah att krisintervention som metod är satt på undantag i socialtjänsten. Stadsmakternas förväntningar på socialtjänstens krishantering har varit minst sagt ambivalenta. Å ena sidan förväntas socialtjänsten utföra kvalificerade insatser för krisdrabbade människor vid stora olyckor och katastrofer. Å andra sidan skall socialtjänsten i det vardagliga arbetet förlita sig på att socialtjänstens klienter får stöd av sina närstående när de hamnar i svårigheter.

Conrah vill ändra på detta och argumenterar för att socialsekreterarna utbildar sig i krishanterig, något som han menar skulle vara ett stort lyft för socialtjänsten och deras klienter.

Ulf G Conrah har varit verksam inom socialtjänsten i Sundsvall, Individ- och familjeomsorgen, både som chef och som utredare åt förvaltningsledningen, innan han gick i pension 2003.
Dessutom är Ulf doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet och har bl.a. publicerat 5 forskningsrapporter om krishantering 1999-2000 vid FoU-enheten i Västernorrland.
Förutom detta har han sedan 1974 varit flitig medarbetare i olika facktidskrifter som Socionomen, Socialt Perspektiv och Alkohol & Narkotika med krönikor, recensioner, porträtt, konferensreportage och debattartiklar.


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 50 kr exl. moms och porto.