<< Tillbaka till listan

Rätt person på rätt plats
Ulla Andersson
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr: 2005:3

Stora förändringar har skett inom omsorgens dagliga verksamhet de senaste åren. Från att sysselsättning framförallt erbjudits vid dagcentra är inriktningen idag så kallade samhällsplatser. Det har medfört nya krav på kompetens hos personal som arbetar med sysselsättning inom omsorgen. I en FoU-cirkel riktad till personal som arbetar inom omsorgens dagliga verksamhet aktualiserades den frågeställning som ligger till grund för denna rapport:
Vad har personalen inom omsorgens dagliga verksamhet för uppdrag och vad behöver de för kompetens och färdigheter?

Resultatet i rapporten bygger på en enkätundersökning bland fyra målgrupper som berörs av verksamheten; FUB-medlemmar, personal, chefer samt förtroendevalda. Av totalt 191 utskickade enkäter inkom 129, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 %. Frågeställningarna i enkäten utgår från tre områden: kunskap och utbildning, socialkompetens samt arbets - och livserfarenhet. 

För att ta tillvara på personalens kunskaper men även för att ”rätt person på rätt plats” ska fungera är det av stor vikt att vi i framtiden är positiv för andra lösningar än det traditionella, formella avgångsbetyget vi ofta använder oss av vid tillsättande av tjänster.

Ulla Andersson har under år 2004 haft en projektanställning vid FoU-Västernorrland och har under den tiden varit tjänstledig från sitt arbete som områdeschef inom äldreomsorgen i Ånge Kommun. I hennes uppdrag vid FoU-Västernorrland har bland annat ingått att stötta och genomföra olika projektideér som aktualiserats i länets kommuner.


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 50 kr exl. moms och porto.