<< Tillbaka till listan

Teleseminarium
Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport 2005:04

Teleseminarium är namnet vi satt på en distansöverbryggande seminarieform. Med det menar vi att grupper av seminariedeltagare är uppkopplade till ett ”telemöte” där experter/forskare kan delta per telefon från sitt vardagliga arbetsrum. Genom att organisera seminarier på detta sätt kan man få en hög tillgänglighet på expertis vid seminarierna samtidigt som man spara stora resurser i termer av restid och övriga resekostnader. Organiserandet av teleseminarier kräver relativt lite resurser i termer av tekniska investeringar och är enkla för deltagare att ta till sig utan nämnvärda utbildningsinsatser.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mitthögskolan med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 40 kr exl. moms och porto.