<< Tillbaka till listan

Denna rapport ingår i en serie om psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.

Klicka här om du vill se de övriga rapporterna i serien.

En kugge i maskineriet
David Rosenberg, Ann Lundberg
Arbetsutvecklingsrapport 2005:05

EUs Equalinitiativ ska främja nya metoder för att motverka diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet och främja mångfald. Gruppen personer med psykiska funktionshinder har prioriterats i Västernorrlands projekt av Minervagruppen i Sundsvall. För att utveckla och sprida kunskap om rehabiliteringsprocessen med arbetsgivare i samhället som samarbetar med rehabiliteringspersonal, har en intervjustudie genomförts. Arbetsgivarnas erfarenheter av att anställa personer med psykiska funktionshinder, de olika strategier som de utvecklat och attityder bland medarbetarna presenteras i rapporten.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, rehabilitering och integrationsfrågor. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. Då han är uppvuxen och utbildad i USA har han även ett särskilt intresse för internationellt socialt arbete. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Ann Lundberg har arbetat som psykiatrisjuksköterska och undervisat på vårdhögskolan i Sundsvall. Hon har också genomgått journalistutbildning. Hon har en lång erfarenhet inom ämnet socialpsykiatri. Hon arbetar för närvarande på FoU Västernorrand.
 
<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 60 kr exl. moms och porto.