<< Tillbaka till listan

Denna rapport ingår i en serie om psykiatrisk rehabilitering och återhämtning.

Klicka här om du vill se de övriga rapporterna i serien.

Med på resan
David Rosenberg Rolf Dalin  Maude Smedberg, Jan Andersson,
Ann-Britt Forslöf, Britt Burgman, Helen Larsson, Eva Rönnqvist
Arbetsutvecklingsrapport 2005:6

Hur kan man tillämpa de olika teorier och modeller som tillhör den snabbväxande kunskapsområdet, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning? Tio år efter psykiatrireformen har få arbetslivsinriktade rehabiliteringsverksamheter lyckats överleva och utvecklats i Sverige, trots en välförankrad arbetslinje i handikappolitiken. Efter en FoU-cirkel där deltagarna, som är också medförfattarna till rapporten, fick reflektera över deras egen verksamhet, har två studier genomförts där syftet var att belysa den praktiska verksamheten och undersöka brukarnas upplevelse av återhämtningsfaktorerna. En stor grad av överensstämmelse pekade på en lyckad verksamhet, där brukarna kände en stor delaktighet i rehabiliteringsprocessen och kunde bekräfta kunskapen, attityderna och metoderna som personalen omsatte i praktiken. Rapporten kan användas som ett underlag i verksamhetsplanering för att fokusera på de olika praktiska insatser som tillhör en bra återhämtning och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 90 kr exl. moms och porto