<< Tillbaka till listan

Utvärdering av projekt elektronisk faktura
Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport 2005:7

E-faktura har varit ett bra projekt som gjort nytta hos målgruppen och kommer att fortsätta att ha effekt på utvecklingen av företagens förmåga att e-fakturera. Det har också genomförts skickligt på det sättet att det har mött svårigheter (organiserandet av kontakter med företagarna) genom att vara adaptivt när det gäller metoderna för genomförandet. Det finns i projektet generella lärdomar att dra om projektgenomförande och om metoder för kontakter med företagare, lärdomar som kan komma att vara värdefulla i andra projekt.


<< Tillbaka till listan