Kartläggning av den öppna beroende- och missbrukarvården

Beskrivning av läget våren och hösten 2007 i Västernorrlands län. Författare: Börje Klintbo
Rapport: nr 2007:1

Rapporten redovisar en kartläggning av den öppna beroende- och missbruksvården i Västernorrlands läns sju kommuner. Det är en beskrivning av vilka tjänster som socialtjänsten i respektive kommun kan erbjuda. Med en modell hämtad från tjänsteforskningen, där vissa kriterier ska vara uppfyllda för att anses som ett erbjudande, struktureras kommunernas ”tjänstemenyer” i insatser som riktas mot olika grupper

Börje Klintbo arbetar på deltid som forskningshandledare vid FoU-Västernorrland med i huvudsak frågor som berör individ- och familjeomsorgen. Övrig tid arbetar han med utvecklings- och utredningsuppgift vid socialtjänstförvaltningen i Kramfors kommun.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 80 kronor exkl moms och porto.