<< Tillbaka till listan

Samordnad vårdplanering
Ulla Andersson
Rapportserie rapport nr: 2005:10

Dagligen genomförs ett stort antal samordnade vårdplanering mellan slutenvård, primärvård och kommunernas socialtjänst. Samordnad vårdplanering kan beskrivas som en process som syftar till att, tillsammans med patienten, samordna planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg vid överföring från en vårdform till en annan. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som sker vid den samordnade vårdplaneringen, samt vilken roll de olika aktörerna har. För att besvara syftets frågeställningar har jag deltagit som observatör vid sex vårdplaneringar och därefter genomfört intervjuer med de närvarande aktörerna.
Resultatet visar att det finns en låg patientdelaktighet och brister i information till patient och anhöriga om syftet och förväntningarna på vårdplaneringen. Vidare framkommer att vårdplaner inte upprättas. Det finns en viss osäkerhet om vilka delar som ingår i vårdplaneringen och vad som är biståndsbedömning.

Ulla Andersson har arbetat som distriktssköterska inom primärvården i många år. Hon arbetar sedan sju år inom Ånge kommun, nu som utredare inom socialtjänsten. Genom ett FoU-stipendium fick hon möjligheten att genomföra denna studie.

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 75 kr exl. moms och porto.