<< Tillbaka till listan

Skönt att nån bryr sig om en
Ungdomars förändringsmöjligheter genom den hållfasta relationen till kontaktpersonen
Författare Christina Mattsson Ingrid Månsson
Arbetsutvecklingsrapport 2006:1

Denna rapport handlar om ungdomar som av socialtjänsten beviljats kontaktperson. Vi har funnit att det finns få studier som belyser insatsen kontaktperson och ville därför utforska området lite mer. Studien belyser, ur den unges perspektiv, vilken betydelse relationen till kontaktpersonen har och vilka möjligheter till förändring relationen kan erbjuda. Rapporten belyser också vad som ledde fram till att ungdomarna beviljades kontaktperson samt hur de upplever att det är att ha kontaktperson. Det visade sig att en av förutsättningarna för ett bra resultat med insatsen kan vara att ungdomarna är positivt inställda till att få en kontaktperson, något som talar för hur viktigt det är att motivera ungdomar innan insatsen påbörjas. Resultatet visar också att ungdomarna ger en samstämmigt positiv bild av insatsen. En kontaktperson kan fungera som en skyddande faktor för unga i socialt utsatta situationer. I relationen mellan den unge och kontaktpersonen växer förändringsmöjligheter fram.

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 60 kr exl. moms och porto.