<< Tillbaka till listan

Empowerment och personligt ombud
Från princip till resultat
Författare: Carolina Klockmo, David Rosenberg, Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport 2006:3

En av de mest framgångsrika verksamheterna som har utvecklats som följd av psykiatrireformen i Sverige är personligt ombud. En FoU-cirkel genomfördes med fem personliga ombud och två forskare för att reflektera över verksamheten efter de hade jobbat i ett år. Syftet med undersökningen blev att belysa processen där de personliga ombuden försöker stödja personer med psykiska funktionshinder utifrån deras önskemål och behov. Där hittade man en koppling, som blev fokusen för forskningsprocessen, mellan en samhällssyn eller vision om hur det kunde vara för personer med psykiska funktionshinder och det vardagliga arbetet. Som verktyg i våra reflektioner använde vi begreppet egenmakt, eller den engelska motsvarigheten empowerment, för att få förståelse för verksamhetens process och resultat när det gäller att individen ska få möjlighet att ta sin plats i samhällslivet

Carolina Klockmo har arbetat som personligt ombud sedan januari 2002. Hon har gått utbildning i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitet i Sundsvall och har tidigare arbetat som fritidsledare och i ett behandlingshem för missbrukare. Under hösten 2005 har Carolina haft en stipendiatanställning på FoU Västernorrland för att arbeta med rapporten.

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

 

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 75 kr exl. moms och porto.