<< Tillbaka till listan

Med olika glasögon
Några reflektioner utifrån en kunskapsbaserad diskussion i en FoU-cirkel kring behov, bedömning och insatser för personer med psykiska funktionshinder.
Författare: Carina Bäckström, Lars Wilhelmsson, David Rosenberg, Eva Rönnbäck
Rapportserie Rapport nr 2006:4

Detta är en produkt av den FoU-cirkel som startade hösten 2003 och pågick under 2004 med inriktning på biståndshandläggning och verkställighet för personer med psykiskt funktionshinder. FoU-cirkeln samlade biståndshandläggare och verkställare från kommunerna i Västernorrland som arbetade med psykiskt funktionshindrade och syftet var att diskutera socialtjänstlagen och dess möjligheter och begränsningar. Två av deltagarna – Carina Bäckström och Lars Wilhelmsson – har tillsammans med oss på FoU-enheten sammanställt denna rapport som kan sägas vara ett axplock av de diskussioner som förts vid träffarna.

Lars Wilhelmsson, verksamhetschef vid socialtjänsten i Timrå, tar upp och diskuterar hur social socialtjänsten egentligen är.

Carina Bäckström som arbetar som biståndshandläggare i Härnösand, reflekterar över sin yrkesroll i mötet med personer med psykiskt funktionshinder.

Eva Rönnbäck, fil dr och forskare vid FoU Västernorrland beskriver socialtjänstlagen och de svårigheter som det innebär att följa dess mål och intentioner.

David Rosenberg, doktorand och forskare vid FoU Västernorrland lyfter bl.a. fram den sociala modellens möjligheter vid behovsbedömningen. I det sista kapitlet ger Eva och David några avslutande reflektioner av det som kommit fram i rapporten och i FoU-cirkeln.

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 65 kr exl. moms och porto.