<< Tillbaka till listan

Sexuella övergrepp på barn
Hur ser det ut i vårt län.
Författare: Carina Amréus
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:5

Rapporten bygger på intervjuer i fokusgrupp med handläggare från olika myndigheter vilka arbetar med barn som utsatts för ofredande och sexuella övergrepp. Syftet med rapporten var att få kunskap om hur de olika myndigheterna idag hanterar dessa svåra ärenden och hur behovet ser ut. Vilken roll och vilket ansvar har man och hur ser det ut i praktiken. Rapporten belyser även hur man på vårt grannland Island har löst problemet i ett Barnahus.

Rapportens författare Carina Amréus arbetar som verksamhetschef vid socialtjänsten i Timrå kommun. Genom ett FoU- stipendium fick Carina möjlighet att fördjupa sig i de frågor och funderingar hon tog med sig efter ett besök på Barnahuset i Reykjavik, sommaren 2004.
 

<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 60 kr exl. moms och porto.