Döden, döden

Äldres möjligheter till stöd i sorgeperioden
Författare: Agneta Skoglund
Rapportserie Rapport nr 2006:8

Sorg är en svår känsla som vi alla går igenom någon gång under livet. Att förlora sin partner efter ett långt liv tillsammans är en av livets svåraste händelser. Trotts det finns lite hjälp att få för de äldre sörjande och det kan vara svårt att veta var den hjälpen finns att hämta. I denna undersökning har författaren valt att titta på hur de sörjande uppfattar den hjälp som erbjuds och hur personal som kommer i kontakt med sörjande upplever sin möjlighet att hjälpa.

Agneta Skoglund är född 1960 i Sundsvall och arbetade inom flera olika yrken och arbetsplatser innan hon utbildade sig till mentalskötare på vårdskolan. Efter avslutad mentalskötarutbildning 1987, har Agneta Skoglund arbetat på olika befattningar inom psykiatri och kommunal äldreomsorg. De senaste åren har hon varit tjänstledig för att läsa på Mittuniversitetet, där en fil mag. med Sociologi som huvudämne är målet för studierna.

Ladda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 60 kr exl. moms och porto.