<< Tillbaka till listan

Omsorgsgarantier och klagomålshantering
Deras betydelse ur ett brukarperspektiv
Författare: Lena Sillberg
Rapportserie Rapport nr 2006:11

Denna rapport vill belysa betydelsen av omsorgsgarantier och klagomålshantering ur ett brukarperspektiv. Resultatet bygger på en enkät undersökning dels till brukare och dels till hemtjänstpersonal. Studien visar att det var flera brukare som kände till omsorgsgarantierna än som kände till att det finns en klagomålshantering. De omsorgsgarantier som brukarna ansåg vara allra viktigast är, de som avser personalens bemötande och förhållningssätt.

Lena Sillberg arbetar som LSS-handläggande kurator vid vård och omsorgsförvaltningen i Sollefteå kommun. I samband med hennes kompletterande studier vid Socionomprogrammet söktes och beviljades FoU-stipendium till genomförande av denna studie


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.