<< Tillbaka till listan

 

Hur gick den för dem?
En kvalitativ studie av flyktingbarn utan vårdnadshavare
Catherina Sanyua Kimaro
Rapportserie rapport nr: 2006:12

 

Syftet med undersökningen är att få en ökad förståelse om hur, flyktingbarn utan vårdnadshavare uppfattar sin livssituation.
Barn och unga som bor på Semret tvingats ofta lämna sitt hemland och bär många gånger på svåra upplevelser från tiden före och under flykten, sorg och saknad på grund av uppbrott och separationer, samt en oro för vad, som ska hända i framtiden. De är ofta i Sverige pga. att vuxna i deras omgivning tagit beslut om att de måste lämna hemlandet, beslut, som de ofta inte haft något inflytande över (såvida det inte är barn som helt enkelt rymt hemifrån).De har sällan varit förberedda på att de måste ge sig av, vart de ska eller vad som väntar dem. Ibland har de farit illa på vägen hit. De är dessutom här utan det stöd som föräldrar kan ge, är ensamma och har tvingats, att skiljas från sina nära och kära. Mer än hälften av dem har någon anknytning till en släkting eller bekant, men inte nödvändigtvis någon, som de känner väl eller, som med glädje kan ta emot dem. Under min praktiktid på ungdomsgrupphem i Härnösand fick jag tillfälle att möta en del flyktingbarn och ungdomar utan vårdnadshavare. Många människor har kanske någon gång i sitt liv stött på motstånd och genomlevt kriser. En del av dessa påfrestningar kan de i vissa fall klara av med hälsan i behåll och det finns en del som, till och med växer och utvecklas av dessa kriser. Min intention är att få en ökad förståelse av skyddsfaktorer som kan ge en god psykisk hälsa till de här ungdomarna. Vidare se hur de uppfattar sin egen verklighet trots påfrestande livs händelser.

Catherine Sanyu Kimaro kommer från Uganda och har bott i Sverige i 22 år. Jag kom hit som stipendium student 1984 i april. Innan dess jobbade jag i grannlandet Kenya, först som lärare i ett år och sedan som agronom. Det var här jag träffade folk från Sverige som jobbade åt SIDA (Swedish International Development Agency). Vi drev ett utvecklingsprojekt inom jordbruk och jag var ansvarig för den ekonomiska delen och kom hit för att läsa driftsekonomi. Efter mina studier fick jag jobb som lärare på Sida - Sandö. Jag är nu klar med min socionom utbildning vid Umeå universitet. För närvarande bor jag i Väja, i Kramfors kommun. Jag har sökt jobb som Introduktionshandläggare och Behandlingsassistent hos Härnösands kommun, Socialförvaltningen.

 

<< Tillbaka till listan