<< Tillbaka till listan

Myndighetsutövningen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
En utvärdering av en organisationsförändring i Härnösands kommun
Författare: Eva Rönnbäck och Anna Jakobsson Lund
Rapportserie Rapport nr 2006:14

FoU Västernorrland har på uppdrag av socialtjänsten i Härnösand utvärderat en organisationsförändring som genomfördes 2005. Förändringen innebar att myndighetsutövningen enligt SoL och LSS delades upp på både en särskild handläggningsenhet och på enhetschefer inom verkställigheten. De enhetschefer som tilldelats de nya arbetsuppgifterna är kritiska och menar att de varken har tid eller kunskap att arbeta som handläggare. Otydlighet i ansvars- och rollfördelningen och svårigheter i den dubbla rollen som både handläggare och verkställare, kan leda till bristande rättssäkerhet för brukarna.

Eva Rönnbäck och Anna Jakobsson Lund arbetar båda vid FoU Västernorrland. Eva är socionom och fil dr i socialt arbete och Anna är statsvetare och utbildad vid Mittuniversitet i Sundsvall.


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 70 kr exl moms och porto.