<< Tillbaka till listan

nYkompetens
Rapporten redovisar behovet av kompetensutveckling bland personal i öppen fritidsverksamhet.
Författare: Åsa Claesson Nordin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2006:16

Kartläggningen baseras på intervjuer med arbetsledare samt en enkät till fritidsledare i öppen verksamhet, i Västernorrlands län. Analysen är genomförd inom ramen för ungdomsstyrelsens projekt ”Förebyggande och främjande ungdomsverksamhet” som pågår mellan 2006- 2007 och som syftar till att stärka kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensarbete kring förebyggande och främjande ungdomsarbete.

Syftet med kartläggningen har varit att få kunskaper om; vilken utbildning personalen har i dag, vilka kompetenssatsningar tycker personalen skall prioriteras samt intresset för ett utökat kollegialt utbyte.
Resultatet visar att 10 av 14 arbetsledare och 30 % av dem som har besvarat enkäten har fritidsledarutbildning. I både grupperna förekommer dock andra eftergymnasiala utbildningar.

Personalen har vidare visat ett stort intresse för såväl ett utökat kollegialt utbyte som olika typer av kompetenssatsningar. Kompetenssatsningar som värderas särskilt högt är; ledarskap och organisation, ungas livsvillkor samt förebyggande arbete.

Åsa Claeson Nordin har tidigare varit anställd vid forskningsenheten vid Fritid Stockholm, där hon tillsammans med fritidsforskaren Ulf Blomdahl bland annat skrivit rapporten ”Fritidsgården – dess besökare och framtid.


<< Tillbaka till listan

 

Pdf-symbolLadda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.