<< Tillbaka till listan

Vem har läst omvårdnad?
Kartläggning av utbildningsnivå bland sjuksköterskor inom kommunernas äldreomsorg i Västernorrlands län
Författare: Madeleine Blusi
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:01

En allt större del av befolkningen blir allt äldre. Denna utveckling har lett till ett ökat behov av vård med specifik inriktning mot äldres sjukdomar och åldrandet samt också behov av en speciell utbildning för sjuksköterskor med inriktning mot äldrevård. Sedan 2001 finns specialistutbildning för sjuksköterskor inom äldrevård. Från hösten 2007 planeras en sådan nätbaserad utbildning vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Utbildningen välkomnas i regionen då den geografiska närheten ger goda möjlighet för kommunernas sjuksköterskor att ta steget och specialistutbilda sig inom äldreområdet. För behörighet till specialistutbildning för sjuksköterskor krävs ofta C-nivå i ämnet omvårdnad. Kartläggningen som genomförts visar att 81 procent av kommunernas 320 sjuksköterskor har lägre än C-nivå i ämnet omvårdnad, och således saknar den behörighet som ofta krävs för specialistutbildning. Knappt hälften av sjuksköterskorna har lägre än B-nivå i ämnet.

Madeleine Blusi, forskare inom äldreområdet vid FoU Västernorrland, är leg. sjuksköterska och magister i omvårdnad. Madeleine har arbetat som sjuksköterska både inom den kommunala äldrevården och i slutenvården. De senaste åren har hon varit med och byggt upp Kliniskt Träningscentrum vid Sundsvalls sjukhus, en avdelning där fokus ligger på kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling för vårdpersonal


<< Tillbaka till listan

Pdf-symbolLadda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 45 kr exl. moms och porto