ACCESS

Ett projekt om ungdomar, arbetslöshet och anställningsbarhet
Författare: Rolf Dalin och Anna Jakobsson Lund
Rapportserie Rapport nr 2007:2

Access är ett projekt för ungdomars anställningsbarhet som bedrivits av Arbetsmarknad unga/ Motivator i Sundsvalls kommun. Grundläggande träning och coachning (Entré) med de unga långtidsarbetslösa deltagarna har kombinerats med praktik på företag (Trainee) under sammanlagt 6 månader.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Anna Jakobsson Lund är filosofie magister med Statsvetenskap som huvudämne och arbetar huvudsakligen med utvärderaring och undervisning i vetenskaplig metodik. Även Anna har speciell orientering mot utvärdering inom FoU-enheten.

Ladda ner som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 45 kr exl. moms och porto.