Inventering och kartläggning av behov för personer med psykiska funktionshinder

Författare: David Rosenberg och Rolf Dalin
Rapport nr 2006:9 Kramfors
Rapport nr 2006:10 Sollefteå
Rapport nr 2006:15 Timrå
Rapport nr 2007:03 Härnösand
Rapport nr 2007:13 Ånge
Rapport 2007:9 Örnsköldsvik

Syftet med kartläggningen har varit att öka möjligheten att kunna planera bra insatser till personer med psykiska funktionshinder. Avsikten är att beskriva de olika behov som finns hos de individer och grupper som psykiatrireformen riktade sig till, men även behov som andra med psykiska funktionshinder har idag. Projektet skulle därför också försöka kartlägga behoven bland individer som riskerar att bli allvarligt psykiskt funktionshindrade och bland dem som har börjat en återhämtningsprocess.

Resultaten bekräftade många behov som är väl dokumenterad, att personer med psykiska funktionshinder leva i samhället men har få möjligheter att aktivt delta i samhällslivet runt omkring dem. Otillräckliga möjligheter till rehabilitering, resursbrister och ett behov av nya former av samordnade insatser kom fram i studien. Men det blev också klart att det inte längre finns en ”homogen” grupp som kan vara ett objekt för planering, snarare ser vi unika individer med olika behov och olika strategier för att söka stöd. Var, hur och när ska vi sätta in resurser för att förebygga en försämring, för att skapa möjligheter för dem som har största behov och för att stödja en återhämtningsprocess för de som är beredd?

David Rosenberg arbetar som forskare och forskningshandledare på FoU-Västernorrland med ett särskilt intresse för socialpsykiatri, psykiatrisk rehabilitering och återhämtning. Han är socionom och har arbetat praktiskt under många år med personer som upplever allvarliga psykiska funktionshinder. David är också doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering


Att planera en framtid utan gränser

Författare: David Rosenberg

En rapport från inventeringsprojekt som genomfördes i Sundsvalls kommun inom ramen för SOFO-mitt under år 200-2001.