Intervju med FoU-stipendiater

- Carlos Cerna, coach på arbetsmarknadsenheten i Kramfors kommun

Hur känns det och vad innebär det för dig att ha fått det här stipendiet?

Det känns jätteroligt att få den här möjligheten att samla ihop all kunskap kring begreppet anställningsbarhet som vi samlat på oss under det treåriga-projektet Kvalitetslab* som avslutades i våras. Det betyder att viktig kunskap inte går förlorad!

*Ett projekt som handlade om att hitta metoder för att hjälpa personer som står långt från arbetsmarknaden att komma in. (länk till kvalitetslab sida – om det finns).

Hur kom det sig att du fick idén till denna studie?

Under projektet upptäckte vi att det råder en ganska stor förvirring kring vad som egentligen menas med begreppet anställningsbarhet. Det sammanblandas också till viss del med begreppet arbetsförmåga. Det finns helt enkelt ett behov av att tydliggöra begreppen så att alla vi som arbetar med frågorna talar samma språk och kan arbeta från samma grund.

Hur ser du att resultatet ska användas?

Studien kommer att vara till nytta för alla som arbetar med människors anställningsbarhet så som socialhandläggare, arbetsförmedlare och yrkesvägledare och jag har redan fått förfrågningar från olika organisationer; bland annat från Nynäshamns kommun, för att få ta del av resultatet.

Angående hur resultatet ska användas kan jag lägga till begreppet ”grundläggande anställningsbarhet” och återkopplingsinstrumentet går ihop. Instrumentets items kommer från faktorer som just förklarar vad grundläggande anställningsbarhet består av. Dessa faktorer är i sin tur förankrade i en teoretisk förestälningsram som rapporten ska skrivas (bl a ) kommer att redovisa.

Återkopplingsinstrumentet har redan idag en mycket praktisk tillämpning. Det används för att identifiera status på anställningsbarhet hos personer som arbetstränar/arbetsprövar/praktiserar. Det görs i Kramfors, Sundsvall Ö-vik, Timrå och Ånge. Det som begreppet och instrumentet saknar är den teoretiska/vetenskapliga förankringen nedskriven i en rapport och som man kan referera till när man diskuterar omkring begreppet eller instrumentet.

Kunskapen som rapporten kommer att innehålla ska användas för att förstå vad grundläggande anställningsbarhet är och använda begreppet när man planerar insatser inriktade mot arbetslösa och även för alla människor som vill ha ett arbete eller skaffa sig ett nytt/bättre arbete. Dessutom kommer begreppet att belysa skillnaden mellan besläktade begrepp som arbetsförmåga, och kompetens.

När börjar du?

Jag börjar redan den 14:e november och ska vara klar i mitten på februari

- Karola Lindmark och Anna Norberg, äldreomsorgen Örnsköldsvik

Hur känns det och vad innebär det för er att ha fått det här stipendiet?

Det känns mycket roligt och spännande! Det innebär att vi får bättre möjlighet att utveckla vår verksamhet, samt att i samverkan med FoU utarbeta en bra utvärdering.

Hur kom det sig att ni fick idén till denna studie?

Idén har vuxit fram under några år. Vi kände att det förebyggande arbetet gällande rehabilitering saknades och att våra professioner (arbetsterapeuter och sjukgymnaster) kopplades in för sent. I stället för att arbeta uteslutande problembaserat vill vi komma in i ett tidigare skede och arbeta förebyggande.

Hur ser ni att resultatet ska användas?

Målet är att på ett mer strukturerat sätt arbeta förebyggande i teamsamverkan med nyinflyttade på äldreboenden. Vi önskar påvisa individuella måluppfyllelser för de boende samt öka personalens arbetstillfredsställelse.

När börjar ni?

Vi startar nu i höst.

När ska arbetet vara klart?

Våren 2013.

Något annat ni vill lyfta?

Vikten av ett rehabiliterande och funktionsbevarande förhållningssätt hos all personal!

Carlos Cerna Manrique

Coach Arbetsmarknadsenheten
Kramfors kommun
0612-80 588
073-678 99 42
carlos.cerna@kramfors.se