Att arbeta som eftervårdssamordnare i projekt Utvägen

En studie om psykosocial arbetsmiljö
Författare: Liv Holmström Handledare: Owe Grape
Rapportserie Rapport nr 2007:06

Syftet med denna studie var att belysa och skapa en större förståelse för hur de som arbetar som eftervårdssamordnare i Härnösands kommun upplevde sina arbetsvillkor. Eftervårdssamordnaren arbetar i projektet Utvägen, som är en strukturerad manualbaserad eftervårdsinsats som ges till dem som varit på behandling för sitt missbruk av droger. Genom kvalitativ metod har författaren försökt få fram en så täckande bild som möjligt av eftervårdsamordnarnas upplevelse av sin arbetssituation. Studiens slutsats är att eftervårdssamordnaren stundvis kan ha en hög arbetsbelastning. Det kompenseras dock av den höga egna kontrollen över arbetet, det sociala stödet i enheten och den starka upplevda arbetstillfredsställelsen.

Författaren Liv Holmström är socionom och skrev denna arbetsutvecklingsrapport som C-uppsats. Idag arbetar Liv Holmström i Uppsala kommun med ungdomar som har en missbruksproblematik och psykisk ohälsa

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65. Den kostar 60 kr exl. moms och porto