Utvärdering av tele-seminarier i socialpsykiatri

Erfarenheter från hösten 2006
Författare: Rolf Dalin
Arbetsutvecklingsrapport Rapport nr 2007:14

Vi kan konstatera att genomförandet av seminarierna hösten 2006 var tillräckligt bra för att kunna upprepas på liknande sätt. Deltagarna bör bilda grupper kring högtalartelefoner. En ytterligare seminarieserie bör genomföras av FoU Västernorrland när det gäller själva utförandefasen. Anmälningsformulär på webben speciellt utformat. Förberedelserna med att sätta samman seminarieschema bör göras av den FoU-enhet/motsvarande som har kompetens inom området.

Rolf Dalin är statistiker och lärare på Mittuniversitetet med särskilt intresse inom vetenskaplig metod även utanför det kvantitativa området. I FoU-enheten fungerar han som forskare och forskningshandledare med en speciell orientering mot utvärdering.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin eller genom att ringa 0611 55 78 65.