Hela listan över uppföljning med LOKE

Missbruk och beroende

Rådgivningsbyrån RÅBA, Sundsvalls behandlingscentrum. Sedan januari 2011.
Spelberoende, verksamhet vid Sundsvalls behandlingscentrum. Sedan augusti 2012.
Vuxenmottagningen, IFO Härnösand. Sedan november 2012.
Resursteamet, IFO Härnösand. Sedan december 2012.
Öppenvård, Sollefteå. Under utveckling december 2012.

Familj och barn

Familjeteamet, Örnsköldsvik. Sedan oktober 2011.
Familj, Sundsvall. Sedan oktober 2011.
Familjeresursteamet, Timrå. Sedan juni 2012.
Stödcentrum Sundsvall/Länet. Under utveckling nov-dec 2012.

Personligt ombud

PO Sundsvall. Sedan november 2011.
PO Härnösand/Timrå. Sedan november 2011.

Biståndshandläggning

Biståndshandläggning, Timrå. Sedan januari 2012.
Biståndshandläggning hemtjänst, Sundsvall. Under utveckling november 2012.

Anhörigstöd

Anhörigstöd, Sundsvall. Sedan mars 2012.
Hembesök hos äldre, Sundsvall. Sedan augusti 2012.

Ungdomar

Ungdomsrådgivningen, Sundsvall. Under utveckling november 2012.
Närvaroteamet, Socialtjänst och Skola, Sundsvall. Sedan november 2012.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad, Härnösand: Sambandet. Sedan december 2012.

Våld

Kvinnofrid, IFO Härnösand. Sedan december 2011.

Mer material om uppföljningssystemen

Processledare är
Rolf Dalin
070-674 00 94
rolf.dalin@y.komforb.se