FoU-Rapporter

2020

@geing online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre - Process- och resultatevaluering

Författare: Madeleine Blusi och Ingeborg Nilsson
Rapport 2020:1

2019

Mätandets logik i fronesis land - Om systematisk uppföljning och idén om en kunskapsbaserad socialtjänst – en studie i Västernorrland

Författare: Sheila Zimic
Rapport 2019:1

2018

Förändringsarbete för att bli en attraktiv arbetsgivare - 7 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid som metod

Författare: Malin Bolin, Carolina Klockmo
Rapport 2018:3

2017

Att köpa en framtid - en fallstudie av tre kommuners processer för uppföljning av avtal med upphandlade HVB

Författare: Åsa Blomberg, Susanne Wadell
Rapport 2017:3

Medarbetardriven förändring - förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid, en drivkraft för att utveckla nya arbetssätt

Författare: Carolina Klockmo, Anna Jakobsson Lund
Rapport 2017:1

2016

Uppföljning av hemsjukvården i Västernorrland

Författare: Madeleine Blusi, Anders Engelholm, Helene Hillborg
Rapport 2016:9

Uppföljning av hemsjukvårdens kvalitet

Författare: Anders Engelholm
Rapport 2016:8

En väg in - Arbetsmarknadstorget, en plattform för samverkan

Författare: Carolina Klockmo, Sheila Zimic, Anna Jakobsson Lund
Rapport 2016:7

Ungdomar i Ånge - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:18

Ungdomar i Örnsköldsvik - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:17

Ungdomar i Timrå - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:16

Ungdomar i Härnösand - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:15

Ungdomar i Sundsvall - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:14

Ungdomar i Kramfors - åsikter och attityder - LUPP

Författare: Rolf Dalin, Sheila Zimic, Madeleine Blusi, Sobani Wijesekera, Carolina Klockmo
Rapport 2016:13

Trygg hemma - Hemrehabilitering med teambaserat arbetssätt i hemsjukvården

Författare: Jessica Rosdahl, Madeleine Blusi, Sheila Zimic
Rapport 2016:11

Översyn av arbetsuppgifter inom och flödet mellan barn- och ungdomsenheterna i Sundsvalls socialtjänst

Författare: Viktoria Skoog
Rapport 2016:10

Länsgemensam familjehemsvård i Västernorrland

Författare: Viktoria Skoog
Tryckår: 2016
Rapport 2016:6

Hemsjukvård från Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter

Författare: Madeleine Blusi
Rapport 2016:3

Komijobb - mer än bara en anställning

Författare: Carolina Klockmo
Rapport 2016:1

2015

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

- Brukarnas perspektiv
Författare: Carolina Klockmo & Rolf Dalin
Rapport 2015:1

En väg till arbetslivet - Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil

Författare: Carolina Klockmo
Rapport 2015:2

I gränslandet mellan SFI och arbetslivsinriktade insatser

Författare: Carolina Klockmo
Rapport 2015:4

2014

Hjemmehjælp - indførelse af en ny arbejdsmetode med kunden i centrum.

En arbejdsmetode baseret på viden, kundernes behov og formålet med organisationen. (FoU-rapport 2013:5 översatt till danska)
Forfattere: Åsa Swan & Madeleine Blusi
Rapport 2014:4

Hjemmehjælp – hvad er vigtigt for kunden?

(FoU-rapport 2012:10 översatt till danska)
Forfattere: Åsa Swan, Karin Sjöström Marianne Isaksson & Madeleine Blusi
Rapport 2014:3

Patienters upplevelser av hemsjukvården

Författare: Madeleine Blusi, Rolf Dalin och Ove Granholm
Rapport 2014:1

2013

Ungdomar i Örnsköldsvik – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:11

Ungdomar i Timrå – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:10

Ungdomar i Sundsvall – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:9

Ungdomar i Sollefteå – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:8

Ungdomar i Kramfors – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:7

Ungdomar i Härnösand – åsikter och attityder

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi
Rapport 2013:6

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten
Författare: Åsa Swan och Madeleine Blusi
Rapport 2013:5

Utvärdering av ett förändrat arbetssätt på servicehus

I FAS - Individuella, förebyggande aktiviteter i samverkan.
Författare: Elin Berglund, Karola Lindmark
Rapport 2013:4

På väg mot ett självständigt liv?

En kartläggning och beskrivning av möjligheter till stöd för unga vuxna Härnösandsbor med sammansatta behov, utifrån de proffessionellas perspektiv.
Författare: Tove Ördell och Helene Hillborg
Rapport 2013:3

Ungdomsrådgivningen

En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år i samverkan mellan Sundsvalls kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Författare: Helene Hillborg och David Rosenberg
Rapport 2013:2

Vad tycker brukarna?

En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland
Författare: Eva Rönnbäck
Rapport 2013:1

2012

Utvärdering av projekt 16-24

En sammanfattning av delrapport 1 och 2 i arbetsmarknadsprojekt 16-24 mellan åren 2010-2012 i Sollefteå kommun.
Författare: Helene Hillborg
Rapport 2012:16

Unga och arbete

Strukturella faktorer och individuella lösningar i arbetsmarknads-politiska projekt - en kunskapsöversikt.
Författare: Göran Bostedt, Helene Hillborg & David Rosenberg
Rapport 2012:15

På väg mot ett självständigt liv?

En kartläggning och beskrivning av möjligheter till stöd för unga vuxna Timråbor med sammansatta behov; utifrån de yrkes-professionellas perspektiv.
Författare: Tove Ördell & Helene Hillborg
Rapport 2012:14

Back 2 Basics

En utvärdering av ett projekts möjligheter och utmaningar.
Författare: Göran Bostedt
Rapport 2012:13

Att mäta kvalitén i kommunens hälso- och sjukvård

- QUSTA kvalitetsmätning i särskilda boendeformer för äldre i Västernorrland.
Författare: Anders Engelholm och Madeleine Blusi
Rapport 2012:12

Vårdhund

- i rehabilitering inom äldreomsorgen
Författare: Annelie Lundström & Madeleine Blusi
Rapport 2012:11

Hemtjänst – vad är viktigt för kunden?

Författare: Åsa Swan, Karin Sjöström, Marianne Isaksson & Madeleine Blusi
Rapport 2012:10

Som vilket barn som helst

Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand
Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare
Rapport 2012:8

Utvärdering av arbetsmarknadsprojektet 16-24

Delrapport 2
Författare: Malin Bolin
Rapport 2012:7

Ungdomsrådgivningen

En utvärdering av en förebyggande verksamhet för ungdomar mellan 18-24 år.
Författare: Helene Hillborg & David Rosenberg
Rapport: nr 2012:6

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården

Författare: Birgitta Gardemyr, David Rosenberg och Viktoria Skoog
Rapport nr: 2012:5

Ett förtroendeuppdrag…

Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården
Författare: Helene Hillborg & David Rosenberg
Rapport: nr 2012:4

Kompetensutveckling inom psykiatriområdet

En uppföljning av tre utbildningar med mål att inspirera till implementering av nya kunskaper och metoder inom socialtjänstens och psykiatrins verksamheter.
Författare: Helene Hillborg & Rolf Dalin
Rapport nr: 2012:3

Kunskapsnätverk för regional utveckling i Västernorrland

Författare: Göran Bostedt
Rapport nr: 2012:2

Begreppet grundläggande anställningsbarhet

Ett psykosocialt perspektiv
Författare: Carlos Cerna, Rolf Dalin
Rapport nr: 2012:1