Psykisk funktionsnedsättning

Den 1 januari 1995 genomfördes psykiatrireformen vars syfte var att förbättra livssituationen för människor med psykiska funktionshinder och att skapa möjligheter för målgruppen att bli delaktig i samhällets gemenskap på samma sätt som övriga samhällsmedborgare, med samma rättigheter och skyldigheter. Flera undersökningar har visat att övervägande många personer med psykiska funktionsnedsättningar än idag lever utanför samhällsgemenskapen. De nationella politiska satsningarna har haft ett särskilt fokus på konkreta och långvariga förbättringar av vård- stöd och rehabiliteringsinsatser som är riktade till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Aktuellt

Nyligen samlades kommunernas enhetschefer inom området. Gruppen kommer att träffas regelbundet för att diskutera olika frågor och utvecklingsmöjligheter inom verksamhetområdet. Carolina sitter med som representant i Strategigrupp för programområdet psykisk hälsa. Strategigruppen ingår i den nationella samrådsgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänstens område NSK-S

Kontaktperson


Carolina Klockmo

Mobil: 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se