<< Tillbaka till listan  

Placeringar till vilken nytta?
Utvärdering av ungdomsboende i Timrå kommun
Författare: Mona Backlund
Rapport: nr 2008:02

Rapporten är en beskrivning och utvärdering av ungdomsboendet som startade under sensommaren 2005 i Timrå kommun. Målsättningen med att öppna ett eget boende var dels att förstärka och höja kvaliteten i arbetet med placerade ungdomar och dels för att minska de allt dyrare kostnaderna för externa placeringar. Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att följa verksamheten under två år. I utvärderingen beskrivs ungdomboendets verksamhet, samverkan med skola och barn- och ungdomspsykiatrin samt utfall i placeringar och kostnader. För att få en djupare och mer allmän kunskap har jag, där så varit möjligt, analyserat denna studies resultat mot tidigare forskning

 

Mona Backlund är förvaltningschef inom socialtjänsten i Timrå kommun. Hon har lång erfarenhet inom socialtjänsten men även från Invandrarverkets förläggningsverksamhet i Norrland med ca 4000 anställda.

<< Tillbaka till listan  

 

 

Pdf-symbolLadda ner rapporten som  pdf-dokument

Rapporten finns också att beställa hos FoU Västernorrland via mail Birgitta Edin  eller genom att ringa 0611 55 78 65.  Den kostar 80 kronor exkl moms och porto.