Nytt från FoU Västernorrland

Medarbetarna Sheila och Madeleine promoverade vid Mittuniversitetets akademiska högtid

Fredagen den 9:e oktober hölls Mittuniversitetets akademiska högtid för 2015, denna gång i Sundsvall. En högtid då man under högtidliga former uppmärksammar uppnådda vetenskapliga framsteg och framgångar. Denna gång uppmärksammades, bland andra, Sheila Zimic och Madeleine Blusi som båda är anställda vid FoU Västernorrland.

Läs mer...

Intervjuer med barn ska öka barns brukarmedverkan

Ny metod för att göra barnens röster hörda inom socialtjänsten. Läs mer...

Dags för Nordiska Barnavårdskongressen

För dig som är intresserad av socialt arbete med barn och ungdomar.
12-14 september i Stockholm. Läs mer...

Utvärdering av ungdomsrådgivningen

Läs mer...

Brukarråd - ett förtroendeuppdrag…

Kartläggning av hinder och framgångsfaktorer för brukarråd och brukarinflytande inom missbruks- och beroendevården. Läs mer...

Kompetensutveckling inom psykiatriområdet.

Utbildningar med mål att inspirera till implementering av nya kunskaper/metoder i befintlig verksamhet. Läs mer...

FoU-café den 8 maj

Välkommen på drop-in handledning. Läs mer...

Begreppet grundläggande anställningsbarhet

En grundlig kunskapsöversikt över hur begreppet anställningsbarhet definierats och använts. Tre huvudsakliga perspektiv framträder. Användning inom; personaladministration (HRM), högre utbildning vid övergången från skola till arbete samt inom arbetsmarknadspolitik. Läs mer...

Nya rapporter!

  • Ett förtroendeuppdrag
  • Kompetensutveckling inom psykiatriområdet
  • Begreppet grundläggande anställningsbarhet
  • Vad tycker brukarna?

Läs mer...

Informationsbrev

Anmäl dig här!